Read The Fuc***g Manual

z Archiwum razorCMS | 27 March 2012

Świat mediów działa w środowisku uproszeń z tą często stosowana jest błędna definicja słowa hakera. Środki publicznego przekazu osobie łamiącej zabezpieczenia komputerów w  nieuczciwy sposób tytułuje mianem hakera i ... przyległo.

Co ciekawsze wikipedia także niepoprawnie definiuje termin... Przyjrzyjmy, się zatem co w trawie piszczy. W RFC 1983, które zastąpiło wcześniejsze RFC 1392 zostały zdefinowane pojęcia: haker i craker.

Pierwszy: "Cracker - A cracker is an individual who attempts to access computer systems without authorization.  These individuals are often malicious, as opposed to hackers, and have many means at their disposal for breaking into a system.  See also: hacker, Computer Emergency Response Team, Trojan Horse, virus, worm."
odnosi się do tego złego, złośliwego geeka którego celem jest zaszkodzenie. Korzysta przy tym z wszelkich możliwych narzędzi od wirusów i koni trojańskich przez czarodziejskie różdżki itp podejrzane pomoce.

Drugi: "Hacker - A person who delights in having an intimate understanding of the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. The term is often misused in a pejorative context, where "cracker" would be the correct term.  See also: cracker." jest osobą czerpiącą radość z weryfikowania sposobu działania systemów informatycznych, często ta natura poznawcza doprowadza takiego romantyka do miejsc w których zyskuje dodatkowe nienależne uprawnienia. W przeciwieństwie do crackera nie wykorzystuje ich do szkodzenia ale zgłasza swoje odkrycia w celu uzyskania glorii i chwały swojego nazwiska lub ksywki.

W trakcie analizy RFP natrafiłem na doskonale znany akronim RTFM oraz jego rozwinięciem : Read The F*cking Manual (RTFM) This acronym is often used when someone asks a simple or common question.

źródło: http://tools.ietf.org/html/rfc1983 i http://tools.ietf.org/html/rfc1392


Kategorie: Power Shell