Virtualbox konfiguracja RDP auth

8 April 2015
Aby nie było łatwo przejąć konsoli RDP przez podłączenie się do portu, ustawienie konfiguracji hasła dla RDP
    VBoxManage setproperty vrdeauthlibrary "VBoxAuthSimple"
    VBoxManage modifyvm "MyMachineName" --vrdeauthtype external
    VBoxManage internalcommands passwordhash "mojehasło"
# - output password hash
    VBoxManage setextradata "MyMachineName" "VBoxAuthSimple/users/some_user" "password hash"


Kategorie: Linux