Czy coś jest linkiem funkcja walidująca i normalizująca

8 May 2015
function isWebUrl([ref] $url)
{
############# jeżeli nie ma dwukropka dodaj http://
$test = $url.value
if(-not $test.Contains(":")){ $test = "http://$test"}

$normalizedURL = $test -as [System.URI]

if(($normalizedURL.HostNameType -eq 2) -and (-not $normalizedURL.IsFile) -and (-not $normalizedURL.IsLoopback) -and (-not $normalizedURL.IsUnc))
{
  $url.value = $normalizedURL.AbsoluteUri
 return $TRUE;
}
$url.value   >> "$savefolder\linki_badformated.txt"
return $FALSE;
}
 

 


Kategorie: Power Shell