Data Execution Prevention

1 June 2015

Rzadko włączane zabezpieczenie którego celem jest uniemożliwienie wykonywania kodu z segmentu danych.

 

 

DEP można skonfigurować bezpośrednio zmieniając opcje w pliku Boot.ini lub korzystając z zakładki System Panelu Sterowania ewentualnie rejestr:

 1. Przez rejestr:

  wersja 32 bit
  reg.exe add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "NoDataExecutionPrevention" /t REG_DWORD /d 0 /f
  wersja 64 bit
  reg.exe add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "NoDataExecutionPrevention" /t REG_DWORD /d 0 /f /reg:64
   
 2. przez ustawienia z GUI:


   
 3. Przez ustawienia w pliku Boot.ini:

  Boot.ini : /noexecute = poziom_bezpieczeństwa, gdzie poziom_bezpieczenstwa zastępujemy jednym z wyrażeń: AlwaysOn, AlwaysOff, OptIn lub OptOut.

  OPTIN: domyślne ustawienie w systemach Windows XP oraz Windows Vista. DEP obejmuje ochroną tylko programy systemu Windows.

  OPTOUT: domyślne ustawienie w systemie Microsoft Windows Server 2003 SP1. DEP obejmuje ochroną wszystkie procesy. W zakładce System Panelu Sterowania można jednak wprowadzić listę programów, których ochrona DEP ma nie obejmować.

  ALWAYSON: Ta opcja włącza pełną ochronę DEP dla systemu. Wszystkie procesy są kontrolowane przez DEP i nie ma możliwości stworzenia wyjątków.

  ALWAYSOFF: Ta opcja powoduje wyłączenie ochrony DEP niezależnie od tego, czy jest wspierana sprzętowo czy nie.

   

 

 

 

 

 


Kategorie: Windows