Przekierowanie tcpdump linux - windows

8 June 2015

Linux

ssh xdalny-linux "tcpdump -s0 -w - 'port 8080'" | wireshark -k -i -

 

windows

 

plink -ssh username@remote-host "tcpdump -s 0 -w - 'port 8080'" | wireshark -i -

 

source: https://kaischroed.wordpress.com/2013/01/28/howto-use-wireshark-over-ssh/