Wertyfikacja działania online (sandbox)

12 November 2016

Secure Coding Guidelines

13 March 2016

zaznaczanie wszystkich checkbox

8 May 2015

Firebug lub konsola [ctrl] + [shift] + [J]

var getInputs = document.getElementsByTagName("input");
for (var i = 0, max = getInputs.length; i < max; i++){
if (getInputs[i].type === 'checkbox')
getInputs[i].checked = true;
}

i wszystkie checkboxy się zaznaczają :)